Önemli Dokümanlar


 
 SBE Genel Formlar  
   
 ​Öğrenci Dilekçe Örneği docx pdf
 ​Kayıt Dondurma Formu docx pdf
 ​Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu docx pdf 
 ​Af Öğrenci Kayıt Formu docx pdf
 ​SBE Dışı Ders Alma Formu docx pdf
 ​Özel Öğrenci Kayıt Formu docx pdf 
 ​Lisansüstü Danışman Bildirim Formu  docx pdf 
 ​Danışman Değişikliği Bildirim Formu  docx pdf 
 Eş Danışman Atama Formu​  docx pdf
 ​Eş Danışman Değişikliği Bildirim Formu docx pdf 
 ​Ders Bildirim Formu docx pdf 
 ​Not Düzeltme Bildirim Formu docx pdf 
 ​SBE Lisansüstü AKTS Katalog Formu docx pdf
 ​Mezunlar için ilişik kesme docx pdf 
 ​SBE İntibak xlsx pdf
 ​ÖYP – Değerlendirme Formu docx pdf 
   
 YÜKSEK LİSANS FORMLARI  
   
 ​Tez Sunuş Formu docx pdf 
 ​Jüri Öneri Formu docx pdf 
 ​Tez Savunma Sınav Tutanağı docx pdf 
 ​Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu docx pdf 
 ​Mavi Cilt Sunuş Formu docx pdf 
 ​Dönem Projesi Teslim Yazısı docx pdf 
 ​Dönem Projesi Jüri Öneri Formu docx pdf 
 ​Dönem Projesi Tutanağı docx pdf 
 ​Biçimsel İnceleme Formu docx pdf 
   
 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM FORMLARI  
   
 Çalgı-Ses (Tezsiz) Programı Proje Değerlendirme Formu  docx pdf
 Executive Mba Proje Değerlendirme Formu  docx pdf
 Geleneksel Danslar Programı Proje Değerlendirme Formu  docx pdf
 Girişimcilik Ve Yenilikçilik Yönetimi Programı Proje Değerlendirme Form  docx pdf
 İşletme (Tezsiz)   Proje Değerlendirme Formu  docx pdf
 İşletme Ve Teknoloji Yönetimi Programı Proje Değerlendirme Formu  docx pdf
 Konut Ve Deprem Programı Proje Değerlendirme Formu  docx pdf
 Müzik (Tezsiz)  Programı Proje Değerlendirme Formu  docx pdf
   
 DOKTORA FORMLARI  
   
 SBE DR Yeterlilik Sınavları ile İlgili Belgeler  
   
 Yeterlilik Sınav Giriş Dilekçesi  docx pdf
 Yeterlilik Birinci Yazılı Sınav Soruları  docx pdf
 Yeterlilik İkinci Yazılı Sınav Soruları  docx pdf
 Yeterlilik Sözlü Sınav Formu  docx pdf
 Yeterlilik Birinci Yazılı Sınav Tutanağı  docx pdf
 Yeterlilik İkinci Yazılı Sınav Tutanağı  docx pdf
 Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı  docx pdf
 Yeterlilik Komitesi Sınav Sonuç Raporu  docx pdf
Yeterlilik Sınavı Başarısız Olan Öğrenci Ders Öneri Formu  
 docx pdf
   
 SBE DR Tez Öneri ve Tez Çalışması ile İlgili  Belgeler  
   
 Tez İzleme Komitesi Öneri Formu  docx pdf
 Tez Önerisi Savunma Tutanağı (Tek Danışmanlı)  docx pdf
 Tez Önerisi Savunma Tutanağı (Eş Danışmanlı)  docx pdf
 Tez Çalışma Raporu Teslim Dilekçesi  docx pdf
 Tez Çalışma Savunma Tutanağı (Tek Danışmanlı)  docx pdf
 Tez Çalışma Savunma Tutanağı (Eş Danışmanlı)  docx pdf
 Tez İlerleme Raporu  docx pdf
 Thesis Progress Report Template  docx pdf
 Tez Öneri Raporu  docx pdf
 Thesis Proposal Template  docx pdf
   
 SBE DR Tez Teslimi ile İlgili Belgeler  
   
 Tez Sunuş Formu  docx pdf
 Jüri Öneri Formu  docx pdf
 Tez Değerlendirme Formu  docx pdf
 İngilizce Tez Değerlendirme Formu  docx pdf
 Tez Sınav Günü Bildirim Dilekçesi  docx pdf
 Tez Sınav Tutanağı  docx pdf
 Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu  docx pdf
 Düzeltilmiş Tez Sınav Tutanağı  docx pdf
 DR Tezi Bez Eşdeğer Karton Cilt Şekilsel İnceleme  Formu  
 
docx pdf
 DR Tezi Siyah Kapak Sunuş Formu  docx pdf
 Öğrenci Bilgi Formu  docx pdf