Yüksek Lisans Tez Yazımı ve Tez Teslim Süreci

Yüksek Lisans Tez Yazımı

Siyaset Çalışmaları Programı yüksek lisans tez kriterleri:

  • Yüksek lisans tezi, Siyaset Çalışmaları Programının nihai aşamasıdır.
  • Öğrenci, tez ön savunmasından önce danışmanıyla iletişim halinde bir tez önerisi hazırlar. Bu öneride tezin konusu, bağlamı, araştırma soruları ve/veya hipotezleri, metodolojisi, çalışma içeriği ve literatürün ön incelemesi ve sav ortaya konmalıdır.
  • Ayrıca öğrenci, tez teslimine kadar danışmanıyla sürekli iletişim halinde olur ve düzenli aralıklarla yazılı olarak tez çalışma raporu sunar.
  • Öğrenci, tezin tam metin taslağını tez teslim tarihinden en az iki hafta önce danışmanına sunar ve tezi hakkında bölümde açık katılımlı bir ön savunma sunumu gerçekleştirir.
  • Tez, asgari olarak, kolayca anlaşılabilir bir araştırma sorusu çevresinde yapılandırılmış ve tez konusuna ilişkin literatürün tanıtıldığı giriş bölümü; tez konusuyla ilgili (birincil ve ikincil) literatürün tartışıldığı, öğrencinin önermesinin ve bu önermeyi destekleyen argümanların yapılandırıldığı gelişme bölümleri; tartışmanın değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı sonuç bölümü ve tez yazım kurallarına uygun bir kaynakçadan oluşmalıdır.


Tez Teslim Süreci

Tez teslim sürecinde takip edilmesi gereken adımlar, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından şu adreste belirtilmiştir: Yüksek Lisans Tez Teslim Süreci

Önemli uyarı: Yüksek lisans tezlerinin savunmalar sonrasında bastırılarak mavi ciltli tezin enstitüye teslim edilebilmesi için tezlerin “İTÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu”na uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. İTÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, İTÜ’de var olan deneyimin yanı sıra uluslararası kabul görmüş yazım ve referans verme stillerinden biri olan APA (American Psychological Association) stilinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu kılavuzda yer almayan konularda APA kuralları referans alınır. İTÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmamış olan tezler teslim edilemez.

Dolayısıyla tezini kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlamakla yükümlü olan öğrencinin, tezini enstitüye ulaştırdığı sırada tez yazımında esas alınması zorunlu olan üç kaynağı (İTÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, İTÜ Lisansüstü Tez Şablonu ve APA Referans Verme Stil Kılavuzu) incelediği, bildiği ve tezini bu kurallara uygun olarak yazdığı varsayılır. Enstitü, kendisine ulaşan tezleri teslim almadan önce gerekli biçimsel kuralları sağlamayan tezlerin tespiti için tezleri ayrıca bir incelemeye tabi tutar. Tezler, kılavuzda belirtilen biçimsel şartları sağlayana kadar teslim alınmaz.

Bu hususta, tez hazırlama ve teslim süreçlerinin sorunsuz ve sağlıklı ilerlemesini sağlamak amacıyla; söz konusu inceleme neticesinde tezde yukarıda belirtilen şablon ve kılavuzlarda yer alan, dolayısıyla yüksek lisans tezi hazırlanırken uyulması gereken biçimsel kurallara ilişkin yetersiz bilgiden kaynaklanan çok sayıda ve/veya temel hata bulunması durumunda öğrencinin tezi, ayrıntılı bir raporlamaya tabi tutulmadan “İTÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, İTÜ Lisansüstü Tez Şablonu ve APA Referans Verme Stil Kılavuzunu inceleyerek tezinizi düzeltmeniz gerekmektedir.” uyarısıyla iade edilecektir.

İlgili şablon ve kılavuzlara erişmek için kullanmanız gereken bağlantılar şu şekildedir:
1) ITU Graduate Thesis/Dissertation Template
2) ITU Graduate Thesis/Dissertation Writing Guideline
3) APA Style and Grammar Guidelines