Sorular ve Yanıtlar

1) Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans ve Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora programlarına başvurular ne zaman yapılacaktır?

Başvuru dönemleri ve tarihleri İTÜ Akademik takviminde belirtilmiştir. Akademik Takvim için tıklayınız.

2) Program başvuru ön kayıtları nerede yayınlanmaktadır?

Program ön kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca (haritada göster) yapılmakta ve başvurularla ilgili tüm duyurular www.sis.itu.edu.tr adresinden yayınlanmaktadır.

3) Esas kayıt başvuruları nereye yapılmaktadır?

Başvuruların İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

4) Mülakat ve Yazılı Sınav Tarihleri nerede ve ne zaman ilan edilecektir?

Programlara başvuruda bulunan adaylar ilgili programların yürütme kurulunun önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün onayı ile oluşturulan “öğrenci kabul komisyonları” tarafından mülakata ve yazılı bilim sınavına alınırlar. Mülakat ve Yazılı Bilim Sınavı tarihleri Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirleni. Belirlenen mülakat ve yazılı sınav tarihleri, sınavlardan 1 hafta öncesinde Sosyal Bilimler Enstitüsünün ve Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı web sayfasında ilan edilir. Mülakat ve Yazılı Bilim Sınavı, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde yapıldıktan sonra başarılı bulunup kesin kayıt hakkı kazanan adayların isimleri, kesin kayıt tarihleri v.b. bilgiler www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilir.

5) Programla ilgili daha fazla bilgi edinmek için kime ve nereye yazmalıyım?

Programla ilgili daha fazla bilgi için kocan@itu.edu.tr adresine yazabilirsiniz.