Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

Kabul Edilen Programlar: Bütün lisans programları. Lisans öğrenimlerini Siyaset Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe veya Sosyoloji alanı dışında tamamlayan öğrenciler, program kabul komisyonunun alacağı karara bağlı olarak 1 ya da 2 akademik dönem bilimsel hazırlık programına katılırlar. Bir akademik dönem (24 kredi koşulu haricinde) 3 dersten (9 krediden) oluşur.

İstenen Belgeler: Aşağıdaki belgeler program kabul komisyonun ön değerlendirmeleri için başvuru sırasında sisteme (www.sis.itu.edu.tr) yüklenmelidir.

  1. Transkirpt.
  2. ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgesi. Yeterliği için kabul edilen başarı alt sınırları: ALES (Eşit Ağırlık): 65, GMAT: 480, GRE (Eski sistem): 652 veya GRE (yeni sistem): 151.
  3. En az 2 adet akademik referans mektubu.
  4. Adayın programa başvurma amacını açıklayan İngilizce yazılmış Program Amaç Yazısı ya da Kısa Araştırma Önerisi (1500 kelime).
  5. İngilizce yazılmış olan 1 adet dönem veya araştırma ödev örneği (5000-6000 kelime).
  6. Curriculum Vitae (CV).
  7. İTÜ senatosunca kabul edilen İngilizce yeterliliği gösterir belge: Program tarafından İngilizce yeterliği için kabul edilen belgeler ve başarı alt sınırları: İTÜ YDY Yeterlilik: 75, YDS: 75 veya TOEFL (iBT): 90.

Adaylar için notlar:

  1. Lisans öğrenimlerini Siyaset Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe veya Sosyoloji alanı dışında tamamlayan öğrenciler, program kabul komisyonunun alacağı karara bağlı olarak 1 dönem bilimsel hazırlık programına katılırlar. Bu dönem (6+3 koşulu haricinde) 3 dersten oluşur.
  2. Mülakat öncesinde yukarıdaki belgeleri tam olmayan adaylar mülakata alınmayacaktır.
  3. Gerekli ön koşulların sağlanması programa kabul edilebilirliği gösterememektedir.