Akademik Kadro

Aslı Çalkıvik Ünvan: Doç. Dr.
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Uluslararası Siyaset Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Siyasi ve Sosyal Düşüncede güç ve şiddet, Bilgi Üretimi Siyaseti
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Küresel ve Uluslararası İlişkiler  Doktora: Uluslararası İlişkiler Teorileri
Ofis: FEB B4-303 | e-posta: acalkivik@itu.edu.tr | Telefon: +90 212 285 6869
Website: http://akademi.itu.edu.tr/acalkivik/ | http://web.itu.edu.tr/acalkivik/Welcome.html
Aslı Öğüt Erbil Ünvan: Doç. Dr.
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Çevre Sosyolojisi, Çevre Politikası, Kent Politika ve Sosyolojisi, Kent ve Çevre Planlama Kuram ve Politikası
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Kent ve Çevre Politikası  Doktora: -
Ofis: FEB B4-… | e-posta: asli.erbil@itu.edu.tr | Telefon: +90 212 285 7296
Website: http://akademi.itu.edu.tr/erbilas/
Ayşe Serdar Ünvan: Doç. Dr. (Yüksek Lisans Programı Koordinatörü)
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Sosyal Hareketler, Siyaset Sosyolojisi, Irk ve Etnisite Çalışmaları
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: –  Doktora: Social Theory and Politics
Ofis: FEB B4-…  | e-posta: aserdar@itu.edu.tr  | Telefon: +90 212 285 6386
Website: https://avesis.itu.edu.tr/aserdar
Elvan Gülöksüz Ünvan: Doç. Dr.
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler
Araştırma Alanları:
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Political Geography Doktora:
Ofis: FEB B4-… | e-posta: guloksuz@itu.edu.tr | Telefon: 0212 285 7274
Website: http://akademi.itu.edu.tr/guloksuz/
Giovanni Mion Ünvan: Doç. Dr. (Doktora Programı Koordinatörü)
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Dil Felsefesi, Epistemoloji, Wittgenstein, Mantık, Bilim Felsefesi, Din felsefesi
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Sosyal Bilimlerde Akademik Yazma, Sosyal Bilimlerde Yöntembilim
Ofis: FEB B4-306  | e-posta: gmion22@gmail.com | Telefon: +90 212 285 6869
Website: https://istanbultek.academia.edu/GiovanniMion | http://akademi.itu.edu.tr/mion/
Gürcan Koçan Ünvan: Prof. Dr. (Anabilim Dalı Başkanı)
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Siyaset Felsefesi, Siyaset Kuramı, Etik, Demokrasi Kuramı, Sosyal Kuram Sosyal ve Siyasal Hareketler
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Siyaset Felsefesi Doktora: Ölüm ve Ölmenin Politikası
Ofis: FEB B4-320  | e-posta: kocan@itu.edu.tr | Telefon: +90 212 285 7277
Website: http://web.itu.edu.tr/~kocan/
Umut Uzer Ünvan: Doç. Dr. (Erasmus+ Koordinatörü)
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Türk dış politikası, Türk milliyetçiliği, Arap-İsrail İhtilafı, Orta Doğu ve Kafkasya'da Kimlik, Uluslararası İlişkiler Teorileri
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans:Doktora: Uluslararası İlişkilerde İleri Konular
Ofis: FEB B4-321 | e-posta: uuzer@itu.edu.tr | Telefon: +90 212 285 6671
Website: http://faculty.itu.edu.tr/uuzer/
Görkem Giray Ünvan: Araş. Gör. Dr.
Bölüm: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Araştırma Alanları: Siyaset Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Marksizm, Siyasal İktisat
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans:Doktora: -
Ofis: FEB B4-312, LEE 4-17 | e-posta: girayg@itu.edu.tr | Telefon:
Website: akademi.itu.edu.tr/girayg | web.itu.edu.tr/girayg/