Öğretim Üyeleri

Aslı Çalkıvik Ünvan: Yardımcı Doçent Dr.
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Uluslararası Siyaset Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Siyasi ve Sosyal Düşüncede güç ve şiddet, Bilgi Üretimi Siyaseti
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Küresel ve Uluslararası İlişkiler  Doktora: Uluslararası İlişkiler Teorileri
Ofis: FEB B4-303  e-posta: acalkivik@itu.edu.tr  Telefon: +90 212 285 6869
Website: http://akademi.itu.edu.tr/acalkivik/   http://web.itu.edu.tr/acalkivik/Welcome.html
Aslı Öğüt Erbil Ünvan: Doçent Dr.
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Çevre Sosyolojisi, Çevre Politikası, Kent Politika ve Sosyolojisi, Kent ve Çevre Planlama Kuram ve Politikası
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Kent ve Çevre Politikası  Doktora: -
Ofis: FEB B4-312  e-posta: asli.erbil@itu.edu.tr  Telefon: +90 212 285 7296
Website: http://akademi.itu.edu.tr/erbilas/
Barry Stocker Ünvan: Yardımcı Doçent Dr.
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler
Araştırma Alanları: Felsefe Tarihi, Kıta Avrupası Felsefesi, Siyaset Teorisi, Etik, Estetik, Felsefe ve Edebiyat, Entellektüel ve Kültürel Tarih, Sosyal Teori ve Siyasal Ekonomi
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Modern Devletin Oluşumu Doktora: İdeoloji ve Siyasi Söylem
Ofis: FEB B4 322  e-posta: Barry.Stocker@itu.edu.tr Telefon: 0212 285 73 14
Website: http://barrystockerac.wordpress.com
Elvan Gülöksüz Ünvan: Doçent Dr.
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler
Araştırma Alanları:
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Political Geography Doktora:
Ofis: –  e-posta: guloksuz@itu.edu.tr Telefon: 0212 285 7274
Website: http://akademi.itu.edu.tr/guloksuz/
Giovanni Mion Ünvan: Yardımcı Doçent Dr. (Yüksek Lisans ve Doktora Programı Yürütme Kurulu Üyesi)
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Dil Felsefesi, Epistemoloji, Wittgenstein, Mantık, Bilim Felsefesi, Din felsefesi
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Sosyal Bilimlerde Akademik Yazma, Sosyal Bilimlerde Yöntembilim
Ofis: FEB B4-306  e-posta: gmion22@gmail.com Telefon: +90 212 285 6869
Website: https://istanbultek.academia.edu/GiovanniMion http://akademi.itu.edu.tr/mion/
Gürcan Koçan Ünvan: Profesör Dr. (Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı)
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Siyaset Felsefesi, Siyaset Kuramı, Etik, Demokrasi Kuramı, Sosyal Kuram Sosyal ve Siyasal Hareketler
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans: Siyaset Felsefesi Doktora: Ölüm ve Ölmenin Politikası
Ofis: FEB B4-320  e-posta: kocan@itu.edu.tr Telefon: +90 212 285 7277
Website: http://web.itu.edu.tr/~kocan/
Umut Uzer Ünvan: Doçent Dr.
Bölüm: İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı
Araştırma Alanları: Türk dış politikası, Türk milliyetçiliği, Arap-İsrail İhtilafı, Orta Doğu ve Kafkasya'da Kimlik, Uluslararası İlişkiler Teorileri
Verdiği Dersler: Yüksek Lisans:Doktora: Uluslararası İlişkilerde İleri Konular
Ofis: FEB B4 321  e-posta: uuzer@itu.edu.tr Telefon: +90 212 285 6671
Website: http://faculty.itu.edu.tr/uuzer/
Title:
Department:
Area of Interests:
Courses: MA: PhD:
Office: –  email:Phone: -
Website: -