Doktora Programı Başvuru Koşulları

Kabul Edilen Programlar: Siyaset Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Felsefe veya Sosyoloji gibi sosyal bilimler alanlarında tezli yüksek lisans programı tamamlayanlar.

İstenen Belgeler: Aşağıdaki belgeler program kabul komisyonun ön değerlendirmeleri için başvuru sırasında sisteme (www.sis.itu.edu.tr) yüklenmelidir.

 1. Transkirpt,
 2. Tezli yüksek lisans not ortalaması en az 3.25/4.00 (82.50/100),
 3. ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgesi. Yeterliği için kabul edilen başarı alt sınırları: ALES (Eşit Ağırlık): 70, GMAT: 500, GRE (eski sistem): 675 veya GRE (yeni sistem): 152,
 4. En az 2 adet akademik referans mektubu,
 5. Adayın programa başvurma amacını açıklayan İngilizce yazılmış Program Amaç Yazısı ya da Kısa Araştırma Önerisi, (1500 kelime)
 6. Yüksek lisans tezinin bir kopyası.
 7. Curriculum Vitae (CV).
 8. İTÜ senatosunca kabul edilen İngilizce yeterliliği gösterir belge: Program tarafından İngilizce yeterliği için kabul edilen belgeler ve başarı alt sınırları: İTÜ YDY Yeterlilik: 75, YDS: 75 veya TOEFL (iBT): 90.

Adaylar için notlar:

 1. Lisans öğrenimlerini Siyaset Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe veya Sosyoloji alanı dışında tamamlayan öğrenciler, program kabul komisyonunun alacağı karara bağlı olarak bir ya da iki akademik yarıyıl bilimsel hazırlık programına katılırlar. Bir akademik yarıyıl 3 dersten oluşur.
 2. Mülakat öncesinde yukarıdaki belgeleri tam olmayan adaylar mülakata alınmayacaktır.
 3. Gerekli ön koşulların sağlanması programa kabul edilebilirliği gösterememektedir.