Doktora Programı Hakkında

156781630747707729_CI7ImsID_c

Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programının amacı, öğrenciye özgür, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;  bilime yenilik getirme,  yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam 45 krediden az olmamak koşuluyla 15 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Programın öğretim dili İngilizcedir.