Ana Sayfa

 

PAR314487İTÜ gibi modern bir araştırma üniversitesi bünyesinde oluşturulmuş Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans ve Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programları eleştirel düşünce ve bilgi üretiminin merkezi olmayı hedeflemektedir. İTÜ Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans ve Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı, özel ve evrensel düzeylerde siyaset kuramı ve uygulamaları alanında donanımlı ve yöntem-bilim açısından zengin ve eleştirel analizler yapabilen, bireyleri topluma kazandırmayı amaçlar. Programların  özgörevi kendisini sürekli geliştiren, değişime açık; özel kimliğini evrensel değerlerle bağdaştıran; çevreye ve etik değerlere duyarlı; siyasal gerçeklikleri daha iyi anlayabilen, özgün, analitik ve eleştirel çözümlemeler yapabilen yaratıcı bireysel kimliklerin oluşmasına katkıda bulunur. Programlar  kapsamında, siyaset ve toplumsal kuramlarıı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önder çalışmaların odağı olacak bir biçimde farklı düşünsel siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlık ve disiplinler arası bağlam içerisinde, yeni kuramsal gelişmeler ve araştırma teknikleri ışığında oluşturulmuş ve eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmak için kuramsal dersler sunulur. Programlar içersinde uluslararası düzeyde siyaset çalışmaları alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için araştırma imkanlarını geliştirmeye yönelik altyapı imkanları sağlanır.